Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation, vilket är en dataskyddsförordning som trädde i kraft inom Europeiska unionen (EU) den 25 maj 2018. Detta är en omfattande lagstiftning som syftar till att skydda den personliga integriteten och dataskyddet för EU-medborgare och reglerar hur organisationer hanterar och behandlar personuppgifter.

SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING

Jag som driver hemsida58 har ett stort intresse av webbdesign men jag har inga juridiska kunskaper gällande GDPR. Denna sida kommer jag löpande uppdatera för att försöka få en samlad bild av de viktigaste delarna som berör mitt område. Det finns spaltmil att läsa på nätet om man vill fördjupa sig.

Om man vill vara säker på att hemsidan/bloggen/webbshopen som man är ansvarig för uppfyller alla delar av GDPR är det juridisk expertis som gäller. 

Lagen omfattar alla företag och organisationer och reglerar hur personuppgifter får hanteras och lagras. Alla uppgifter som samlas in på din hemsida/blogg/webbshop har du som ägare ett ansvar för att dom hanteras enligt GDPR. Uppgifterna handlar bl.a. om nedanstående:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post

Lagen är ett försök att reglera hur data som gäller enskilda individer får behandlas inom EU. Förordningen syftar till att införa ett nytt tänkande där en central idé är att säkerställa den enskilda individens möjlighet till kontroll över sina egna personuppgifter.

Jag använder CookieYes GDPR Cookie Consent & Compliance Notice WordPress plugin (med över 1 miljon användare) för att underlätta hanteringen. Även om den har många användare så finns det ingen garanti för att den fullt ut uppfyller GDPR. Utöver detta tillägget så måsta man skriva en integritetspolicy där man går igenom hur personuppgifterna hanteras. 

Information från Verksamhet.se gällande GDPR

Information Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

GDPR guiden

Kontakta gärna mig om du har några funderingar>>>

GDPR